FISKEKORT

Ädelfiskevatten

(Max 3 fiskar/dygn och kort)

Nytt from 1/1 2021 Årskortet är borttaget.

Dygnskort gäller bara i den tjärn ni köper det till(EJ alla ädelvatten som tidigare år).

Max två(2)kort/dygn. Andra kortet köps när första kortets kvot är uppfyllt.

Dygnskort: 150:-

Vid löst årskort övriga vatten kostar dygnskortet 130:-

Fiskerättsägare som löst Fiskerättsbevis kostar dygnskortet 130:-

Övriga fiskevatten

Års/Familjekort: 300:- (Kalenderår)

Dygnskort: 50:-

Fiskekort säljes i Ockelbo
Camillas spel och kiosk S. Åsgatan 44 Tel.0297/40171
Handlarn Planksväg 1 Tel.0297/42150

Övriga kortförsäljare
Kjellas Mack Jädraås Tel.0297/45034

Våra vatten

Ädelfisk

HÖTJÄRN

Regnbåge

Vindskydd, Eldningsplats

LILLA MÖRTTJÄRN
Öring
Vindskydd, Eldningsplats,

STORA RÖNNÅSTJÄRN
Regnbåge, Öring
Vindskydd, Eldningsplats

LISS-TANSEN
Regnbåge, Mindre bäckröding
Vindskydd, Eldningsplats, Handikapp-
brygga, Husvagnsplats

Stuga med 4 bäddar för uthyrning.
Kontaktperson: Johan Blomquist, 073-557 04 65

Övriga fiskevatten

BYSJÖN

Gädda, Abborre

MÅNGELN
Gädda, Abborre, Gös

STORA/LILLA RÄNNSJÖN
Gädda, Abborre

VALLSSJÖN
Gädda, Abborre, Gös

PÅLSJÖN
Gädda, Abborre

HAMMARSJÖN
Gädda, Abborre,

TESTEBOÅN
Lokala bestånd av öring och harr kan finnas

I området ingår även ett antal tjärnar där fiskebeståndet i huvudsak består av gädda och abborre.